SOCIAL POLICY

If you need to file a socially related complaint or have any suggestions please contact Milena Ivanova (Head of Ecology, Health and Safety and Fire Safety department) on +359887926761

 

Ако искате да подадете оплакване или предложение, свързанo със социалната отговорност, моля да се свържете с Милена Иванова (Началник на отдел Екология, охрана на труда и пожарна безопасност) на +359887926761Indietro